שירות אונליין להוצאת ויזה לארה"ב / חידוש ויזה לארה"ב – תיירות ועסקים (B1/B2)

כל אזרחי ישראל מחויבים בויזה לארצות הברית בתוקף על מנת להיכנס לארצות הברית.
תהליך הוצאת ויזה לארה"ב מתבצע דרך שגרירות ארה"ב.

כל המועמדים כולל מועמדים אשר מגישים בקשה לחידוש ויזה לארה"ב מחויבים במילוי טופס הבקשה שבאתר ובתשלום אגרת השגרירות.

ויזה לארה"ב מסוג תיירות/עסקים (B1/B2) מיועדת לצורך טיול בארצות הברית או קיום פגישות עסקים.
יש לבצע את תהליך הגשת הבקשה לויזה לארה"ב עבור כל מועמד בנפרד ללא קשר לגיל.

לפני תחילת מילוי טופס הבקשה נא וודא כי הדרכון של מגיש הבקשה מונח לפניך.

Image