חידוש ויזה לארה"ב / מסלול פטור מראיון - ויזת תיירות או עסקים (B1/B2)

שגרירות ארה"ב מאפשרת למחדשי ויזה לארה"ב פטור מהתייצבות לראיון אישי לעומדים במספר קריטריונים אשר יפורטו בהמשך. זכאותכם לפטור מראיון תיבחן בהתאם לתשובות שתענו בשאלון.

חשוב!

עליכם למלא את השאלון במלואו (כולל בחירת יום מועדף לראיון) ובמסגרת הטיפול בבקשתכם אנו נבחן האם אתם זכאים לפטור מראיון.

כל מועמד, כולל מחדש ויזה לארה"ב, מחויב בתשלום דמי הטיפול ובתשלום אגרת השגרירות.

בסיום הטיפול בבקשתכם, במידה ותימצאו זכאים לפטור מראיון ישלחו אליכם למייל מסמכים בהתאם.

הקריטריונים לקבלת זכאות לפטור מראיון בשגרירות :
  1. ביום הנפקת הויזה לארה"ב מסוג תיירות/עסקים האחרונה, היית מעל גיל 14.
  2. הויזה הנ"ל עדיין בתוקף או פג תוקפה לא יותר מ 12 חודשים.
  3. הדרכון עם הויזה הנ"ל נמצא ברשותך.
  4. על האשרה הקודמת לא מופיעות המילים הבאות: “clearance”, “waiver”, “blanket”

 שגרירות ארה"ב שומרת לעצמה את הזכות להזמין לראיון גם מועמד אשר עומד בכל הקריטריונים.