טופס DS 160

מילוי טופס DS-160 מהווה שלב ראשוני ומרכזי בתהליך הוצאת ויזה לארה”ב. בסיום מילוי הטופס תשלח אלייך הודעה לדוא”ל אשר מאשרת את קליטת הטופס במערכת. לאחר קליטת הטופס במערכת בקשתכם תועבר לטיפול לצורך עריכת המסמכים ותיאום מועד ראיון בשגרירות ארה”ב. בסיום, נשלח אליכם לדוא”ל את הטפסים הדרושים לשגרירות , יש להדפיסם ולהגיע עימם ליום הראיון.

מידע חשוב:

  • יש להימנע ממסירת מידע כוזב – מגישי בקשה שימסרו מידע כוזב צפויים לעיכובים משמעותיים בתהליך הגשת הויזה וכן לסירוב לקבלת ויזה לארה”ב ע”י שגרירות ארה”ב.
  • יש לדייק בפרטי הדרכון – פרטי הדרכון מהווים למעשה ת.ז של מגיש הבקשה. טעות בפרטי הדרכון הינה פתירה אך הבקשה צפויה להתעכב.
  • שדה המסומן ב * – הינו שדה חובה – יש למלא ככל הניתן את כל השאלות המופיעות בשאלון, אולם לא ניתן לדלג על שאלות החובה.

שגרירות ארה”ב דורשת להציג ביום הראיון טפסים שונים, שאחד החשובים שבהם הוא טופס שנקרא DS-160.

יש למלא טופס DS-160 עבור כל מגיש בקשה לויזה לארה”ב. (כולל תינוק בן יומו)

חשוב לציין כי מילוי הטופס בצורה הנכונה, הברורה והמלאה, יעלה את סיכוייך לקבל את הויזה לארצות הברית במהרה ללא עיכובים מיותרים מול המראיין בשגרירות.

להגשת טופס 160-DS